Guldsponsor 2016

Advants logotyp

Advant

Nöjdare användare hjälper dig att nå dina mål. Advant har ett enkelt och tydligt löfte, vi hjälper dig som kund att nå framgång i dina digitala plattformar. Det gör vi med hjälp av en väl genomtänkt design som utgår från dina mål och användare.

Advant är specialister på att ta fram användbar design för Sitevision. Vi har spetsat oss på just design och arbetar i en tydlig, trygg och välbeprövad agil designprocess där vi sätter oss in i din verksamhet och dina användare. Utifrån era mål och önskade effekter tar vi fram prototyper som sedan testas på era användare. På så sätt vet vi att det vi tagit fram verkligen fungerar innan designen implementeras i SiteVision. Oavsett om det handlar om ett intranät, en externwebb eller en mobilapp.

Advant startade 2007 och vi är idag 17 medarbetare som hjälper våra kunder med allt från digital design och sociala medier till trycksaker och kampanjer. Vi har ett tätt samarbete med Soleil IT och flerårig erfarenhet av design för SiteVision. Vi arbetar med kunder så som SKL, Örebro kommun, MSB, Centerpartiet, Scania, Botkyrka kommun och Branäsgruppen med flera.