Guldsponsor 2016

Funka Nu logotyp

Funka Nu AB

Funka startades som ett projekt inom handikapp­rörelsen och är idag marknads­­ledande inom området tillgänglighet med 80 % av Sveriges myndigheter som kunder.

Sedan år 2000 är vi ett privatägt bolag och vår nära relation till handikapprörelsen innebär en unik kvalitetskontroll som ofta resulterar i olika forskningsprojekt. Vi har kontor i Stockholm, Oslo och Madrid och kunder över hela världen.

Funka arbetar med tillgänglighet vad gäller information i alla tänkbara format, digitala gränssnitt och automater. Våra rekommendationer bygger på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund. Ca 20 % av bolagets verksamhet finansieras av forskningsmedel.

Genom förtroendeuppdrag och standardiseringsarbete sätter Funkas arbete normer för utveckling och analys samt utformning av krav vad gäller tillgänglighet. På uppdrag av EU-kommissionen utarbetar vi rekommendationer för hur man ska mäta hur offentlig sektor lever upp till den kommande lagstiftningen vad gäller webbtillgänglighet. På uppdrag av Microsoft producerar vi instruktionsfilmer för att hjälpa upphandlare och leverantörer att förstå och använda den nya Europeiska standard med krav på IT-tillgänglighet som kommer att implementeras i LOU från och med 1 januari 2017.