Guldsponsor 2016

F5:s logotyp

F5

F5 gör applikationer och tjänster tillgängliga, snabba och säkra.

Oavsett om det handlar om att integrera ett strategiskt förvärv eller att föra ut nya produkter på marknaden på ett mer kostnadseffektivt sätt blir organisationens förmåga att hantera dessa utmaningar och bibehålla konkurrenskraften, verksamhetsflexibiliteten, aldrig bättre än dess IT-flexibilitet.

I traditionella IT-arkitekturer skapar statiska ett-till-ett-samband mellan olika tekniker en oflexibel infrastruktur. Plötsliga och oväntade förändringar i verksamhetens krav tvingar IT-avdelningen att reagera med manuella riktade insatser som förbrukar tid och resurser.

F5 skapar strategiska kontrollpunkter i IT-infrastrukturen som låter organisationer lägga till, flytta eller omdefiniera tjänster efter behov för att kunna hantera föränderliga verksamhetskrav och skapa en IT-infrastruktur som stödjer verksamhetens mål.

Vi är världsledande med >50% marknadsandel inom området Säker Applikationsleverans & -kontroll enligt Gartner och erbjuder de bästa lösningarna inom området med mest nöjda slutanvändare och högsta tillgänglighet.

Vi har idag kunder i Sverige inom såväl de största statliga myndigheterna som kommuner och landsting och privat sektor där varje viktig applikation kan levereras 24/7 med hög användarnöjdhet. Mer än 80% av de största organisationerna i Sverige använder F5 Networks.