SiteVision Studio #2

Pierre Du Rietz från Web Service Award - Hur mår Sveriges webbplatser?

Värd : Petter Knutsson, SiteVision