SiteVision Studio #4

John Ekman om A/B-testning och evolutionär webbdesign

Värd : Karl Eklöf, SiteVision