Plats

Tunnbindaren

Tid

OBS! Programpunkt från 2015

Nya perspektiv för västeråsaren

Istället för att som tidigare spegla organisationen genom ett inifrån-ut-perspektiv är Västerås stads webbplats nu utformad enligt ett utifrån-in-perspektiv. Anneli och Anders kommer att prata om utmaningar och möjligheter med detta.

Västerås stad är en av Sveriges största kommuner och har ca 10 000 medarbetare.

Under 2015 fick HiQ uppdraget att hjälpa Västerås stad att förbättra sin kommunikation med invånare och besökare genom att ta fram en ny version av den huvudsakliga kommunikationskanalen www.vasteras.se.

Ett viktigt mål med den nya webbplatsen var att den skulle spara tid och kostnader för staden genom att vara flexibel, stabil och kostnadseffektiv att upprätthålla, och vidareutveckla. Västerås stad valde i samband med projektet att genomföra ett byte av CMS och övergav SharePoint till förmån för SiteVision. Vi kommer bland annat att prata om hur det har påverkat det dagliga arbetet med webbplatsen.

HiQs arbete blev en helhetsleverans som sträckte sig från designkoncept till slutlig lösning där designkonceptet ämnar förenkla besökarnas vardag genom att lyfta fram relevant information och ingångar till de statistiskt mest besökta områdena. En stor förändring har skett när det gäller webbplatsens perspektiv. Istället för att som tidigare spegla organisationen genom ett inifrån-ut-perspektiv är webbplatsen nu utformad enligt ett utifrån-in-perspektiv. Vi kommer att prata om utmaningar och möjligheter med detta.

Anneli Sjödin

Anneli är systemvetare och har länge arbetat med webb och intranät i kommunal sektor. Idag har hon ett uppdrag som ”Digital strateg” på Västerås stad, vilket bl a innebär att driva arbetet med Västerås stads digitala närvaro framåt. Målet är att stadens utbud ska kännas enkelt och begripligt för den enskilde västeråsaren trots att det egentligen är stort och mångfacetterat.

Anders Nilsson

Anders är ingenjör med industribakgrund som de senaste 10 åren varit VD för HiQ:s IT-verksamhet i Mälardalen. Som ledare på HiQ ansvarar man för den interna verksamheten samtidigt som man alltid jobbar väldigt nära kunderna som finns både inom R&D- och IS/IT-området.

Nyfiken på Sveriges mest omtyckta CMS?

Dela med dig!