Plats

Tunnbindaren

Tid

OBS! Programpunkt från 2015

Utveckling i kommande versioner av SiteVision

Genomgång av nya koncept för utveckling av moduler i framtida versioner av SiteVision.

Vi håller för närvarande på att utveckla och ta fram nya koncept för hur man bygger moduler i SiteVision. Målet är att förenkla utvecklingen och ta fram en plattform för distributionen.

Vi kommer gå igenom var vi står idag och vart vi siktar på att nå i framtiden. Här finns även utrymme för önskemål och diskussion.

Albin Örhn

Albin Öhrn är utvecklare på SiteVision och har haft stor del i utvecklingen av redaktörsgränssnittet i SiteVision 4.

Mikael Wikblom

Mikael Wikblom jobbar sedan 2007 på SiteVision som mjukvaruarkitekt och scrum-master.

Följ Mikael på Twitter

Nyfiken på Sveriges mest omtyckta CMS?

Dela med dig!