Plats

Bryggaren

Tid

OBS! Programpunkt från 2015

VM i Falun – Ny webb på världsmästartid

På kort tid, med mål att lansera ny webb inför skid VM, lyckades Falu kommun skapa en modern webbplats med flera avancerade integrationer mot kommunens bakomliggande informationssystem.

Per-Johan kommer att presentera den resa som Falu kommun gjorde 2014 med nya www.falun.se.

Med hjälp av SiteVision Cloud, mycket kunnig leverantör och stort engegemang från personalen kunde man i god tid, och under budget, leverera en webbplats redo att ta emot många nöjda besökare.

Ett särskilt fokus lades också på att varje skolenhet ska få en "egen webbplats", en "yta" där skolorna själva utövar kommunikation, men där grunden i information och nyhetsflöde sker centralt.

Under föredraget går Per-Johan bland annat igenom:

  • Upplägget, vilka roller fanns i projektet
  • Projektets styrning
  • Väldigt övergripande teknikval
  • Hur fylldes webben med innehåll?
  • Hur mycket funktionalitet implementerades?
  • Hur de externa skolwebbarna byggdes (skola.falun.se)

Per-Johan Alzén var extern projektledare för nya www.falun.se.

Per-Johan har jobbat inom IT och som konsult i nästan 20 år. Han har haft många olika roller, både tekniska, projekt- och företagsledande roller.

Följ Per-Johan på LinkedIn.

Nyfiken på Sveriges mest omtyckta CMS?

Dela med dig!