David Hansson om SiteVision Academy

David Hansson, utbildare på SiteVision AB berättar om årets stora nyhet under SiteVisiondagarna.

Värd: Emma Melkersson, SiteVision AB