Karl-Johan Nylén - Intranät på externwebben

Karl-Johan Nylén från Havs- och vattenmyndigheten berättar om effekterna av deras intranät som ligger öppet för alla att ta del av på externa webbplatsen.

Värd : Emma Melkersson, SiteVision AB