Keynote SiteVisiondagarna 2015

Anders Korsvall (VD) och Karl Eklöf (Head of inovation) inleder SiteVisiondagarna 2015 med det senaste från SiteVision AB och spännande produktnyheter.