Plats

Mältaren

Tid

19 okt kl 13.35-14.05

Behörigheter, roller och katalogtjänster

En av många styrkor med SiteVision är möjligheten att behörighetsstyra innehåll och delar i redigeringsläget. I den här workshopen förklarar Emma och Fredrik grundprinciperna kring behörighetsstyrning, roller och katalogtjänster.

Behörighetsstyrning är ett kraftfullt verktyg som underlättar det dagliga arbetet, både för vana och ovana användare. Det är även ett effektivt verktyg för att skapa ett enhetligt utseende på webbplatsen.

En förutsättning för att behörighetsstyrningen ska fungera är att administrationen fungerar så smidigt som möjligt. Här får du tips om vad du ska tänka på och hur de olika begreppen hänger ihop. Några av frågeställningarna som tas upp är:

  • Vad är en katalogtjänst?
  • Vad är en roll och hur kopplar jag användare till en roll?
  • Kan vi ge användarna behörigheter via vårt eget AD?
  • Vilka typer av inloggningsmetoder finns det?
  • Vad innebär de olika behörigheterna?
 

Emma Melkersson & Fredrik Larsson Stigbäck

Om Emma

Emma Melkersson är supportsamordnare på SiteVision och svarar dagligen på frågor om behörigheter.

Om Fredrik

Fredrik Larsson Stigbäck jobbar som utvecklare på SiteVision och arbetar bland annat med katalogtjänster och kopplingar till användare.

SiteVision

Nyfiken på Sveriges mest omtyckta CMS?

Dela med dig!

Kontakt

Malin Adsten

Malin Adsten
070-275 11 47

Malin Adsten

Ulrika Franzén
070-211 53 21