Plats

Handskmakaren

Tid

18 okt kl 13.00-13.30

Kriskommunikation i ett digitalt åsiktssamhälle

Såväl digitaliseringens framfart som de förändringar som sker i vårt samhälle påverkar hur vi ser på och arbetar med kriskommunikation.

Traditionellt har krisorganisationen övat för plötsliga högintensiva korta samhällskriser eller fysiska kriser, medan ordinarie verksamhet hanterat lågintensiva långa kriser i vardagen samt förtroendekriser. Men när krisen kommer smygande och går över till att bli en högintensiv långvarig kris - hur agerar vi då? Eller när krisen är mer svårdefinierad enligt traditionella modeller? När det är varken samhällskris eller förtroendekris, men finns en stor risk för att social oro uppstår på grund av rörelser i ett digitalt åsiktssamhälle, hur agerar vi då? Linda berättar om erfarenheter från Malmö stad.

  • Så utvecklar du en framgångsrik agenda för hur kommunikation bör hanteras i krissituationer
  • Hur väljer vi passande kanaler för att informera respektive kommunicera?
  • Utmaningar vi stött på i vårt arbete och hur vi löst dem
 

Linda Nordgren

Om Linda

Linda Nordgren är ansvarig för den strategiska planeringen och utvecklingen av Malmö stads kriskommunikations­arbete och går i krishändelser in som funktionsansvarig för kriskommunikations­funktionen i den centrala krisledningen. Hon har erfarenhet av att leda, driva och planera kommunikationsarbete i hårt pressade situationer.

Malmö stad

Nyfiken på Sveriges mest omtyckta CMS?

Dela med dig!

Kontakt

Malin Adsten

Malin Adsten
070-275 11 47

Malin Adsten

Ulrika Franzén
070-211 53 21