Plats

Tunnbindaren

Tid

19 okt kl 10.25-10.55

Nya lagkrav på tillgänglighet för kommunala webbplatser

Så säkerställer du att din webbplats, ditt intranät och dina appar följer de nya reglerna.

I maj 2016 blev EUs Webbdirektiv med krav på webbtillgänglighet verklighet. 1 januari 2017 skärps lagen om offentlig upphandling, LOU vad gäller tillgänglighet i all IT-upphandling. Avståndet mellan EUs krav och en kommuns resurser kan upplevas som långt, det gäller att agera klokt.

Funkas analysansvarige Andreas Cederbom går igenom vad de nya lagarna innebär och hur du kan hantera det i den egna organisationen. Fokus kommer att ligga på kommunal IT, men är även relevant för andra offentliga verksamheter och privat sektor som levererar till offentlig sektor. Vi går från teori till praktik.

 

andreas cederbom

Om Andreas

Andreas Cederbom är tillgänglighetsexpert på Funka med huvudsaklig inriktning på kravarbete, standarder och riktlinjer samt analys och utvärdering.

Andreas är analysansvarig och jobbar mycket med teknik, pedagogik ochtillgänglighet i alla typer av gränssnitt, inklusive mobila gränssnitt, automater och dokument. Han är specialist på hur standarder och riktlinjer ska tolkas och följas för att fungera för alla användare, även personer med funktionsnedsättningar och eventuella hjälpmedel.

Funkas sponsorsida

Facebook: Funka
Twitter: @FunkaNu
LinkedIn: Funka Nu AB

Nyfiken på Sveriges mest omtyckta CMS?

Dela med dig!

Kontakt

Malin Adsten

Malin Adsten
070-275 11 47

Malin Adsten

Ulrika Franzén
070-211 53 21