Extrainsatt

Kom på seminarium om e-plikt med Kungliga Biblioteket som värd,
kl 09.30 den 18 oktober, innan konferensen sparkar igång.